நுண்கலைமாணி (கர்நாடகசங்கீதம்/ நடனம் / நாடகமும் அரங்கியலும்/ கட்புல, தொழில்நுட்பக் கலைகள்) கற்கை நெறிக்கு மாணவர்களைத் தெரிவு செய்வதற்கான செய்முறைத் திறன்காண் பரீட்சை

சுவாமி விபுலானந்தா அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகம்

விண்ணப்பப் படிவம் தரவிறக்கம்

apptitute tamil svias esn.ac.lk

apptitute english svias esn.ac.lk

JoomShaper